ثبت نام کارگران

  • حداقل یک تخصص ضروری میباشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    آپلود تصویر مدرک تحصیلی اختیاری میباشد.
  • از سالتا سالنام شرکت 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .