مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد
صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان
مدیر اداره نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: تا پایان این ماه ارائه دسته چک های جدید تنها با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر می شود.