به گزارش اسکان به نقل از  اکو ایران، تورم اجاره در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل خود اندکی کاهش پیدا کرده  و درنهایت در مرز ۶٫۴ درصد قرار گرفت.

در ادامه بررسی نقطه ای تورم اجاره در کشور نیز نشان می دهد این رقم در کل کشور برابر با ۲۸٫۱ درصد بوده که در مقایسه با پاییز ۲٫۴ واحد درصد کاهش پیدا کرد.

اما بررسی تورم استان های کشور در این حوزه نشان از رکوردها و بیشترین افت و خیز رشد قیمت ها در این باره دارد.

رکوردزنی تورم استان یزد در زمستان ۱۴۰۰

در بررسی تورم اجاره در زمستان ۱۴۰۰ مشاهده می شود بالاترین میزان  تورم فصلی اجاره در استان یزد به ثبت رسیده که برابر با ۸٫۶ درصد بوده است.

به طور کلی استان های تهران و گلستان در این فصل به همراه یزد بالاترین میزان تورم در این بخش را داشته اند که همگی بالاتر از سطح ۸ درصد به ثبت رسیده است.

در مقابل استان های سیستان و بلوچستان و لرستان کمترین میزان افزایش تورم را در اجاره در این فصل ثبت کرده اند که به ترتیب برابر با ۱٫۵ و ۱٫۶ درصد بوده است.

داده های مرکز آمار در خصوص تورم نقاط شهری در استان های کشور نشان می دهد تقریبا ۲۲ درصد استان های ایران بالاتر از متوسط تورم فصلی اجاره در کشور را تجربه کرده اند.

در ادامه بررسی آماری از مقایسه تورم فصلی ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ از اجاره نشان می دهد بیشترین میزان رشد را استان یزد تجربه کرده است.

مسکن

افزایش بالای تورم یزد در زمستان ۱۴۰۰

بررسی تورم فصلی استان ها به تنهایی نمی تواند قیاس مناسبی را از وضعیت رشد قیمت اجاره ارائه دهد . در همین رابطه برای درک بهتر افزایش تورم بهتر است آن را با فصل گذشته مقایسه کرده یا تورم نقطه ای را در این موضوع مورد ارزیابی قرار داد.

در همین رابطه در مقایسه تورم زمستانی استان های کشور در سال ۱۴۰۰ و  ۱۳۹۹ مشاهده می شود در پایان سال گذشته بیشترین میزان رشد تورم در استان یزد به ثبت رسیده است.

در زمستان ۱۳۹۹ تورم اجاره در «یزد» برابر با ۳٫۶ درصد بوده که با ۵ واحد درصد افزایش به ۸٫۶ درصد ارتقا پیدا کرده است.

استان مازندارن نیز در این میزان افزایش رده دوم را داشته که با ۴٫۱ واحد درصد نسبت به سال گذشته به ۷٫۱ درصد رسیده است.

در مقابل اما استان سمنان کمترین تغییرات را در این موعد به ثبت رسانده است. در سال گذشته تورم زمستانی نقاط شهری در استان سمنان برابر با ۱۰٫۶ درصد بوده که با ۴٫۹ واحد درصد کمتر شده و در نهایت به ۵٫۶ درصد رسیده است.

مسکن

رکوردزنی تورم نقطه ای لرستان در زمستان ۱۴۰۰

تورم نقطه ای نشان دهنده میزان رشد قیمت ها در هر مقطع در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته است. این متغیر در حوزه اجاره نقاط شهری کشور برابر با ۲۸٫۱ درصد بوده است.

میزان افزایش قیمت اجاره در زمستان ۱۴۰۰ در قیاس با زمستان ۱۳۹۹ در استان لرستان برابر با ۴۰ درصد بوده که بالاترین میزان تورم استانی در نقاط شهری کشور در این مقطع بوده است.

تورم اجاره چهارمحال و بختیاری برابر با ۳۸٫۵ درصد به ثبت رسیده که دومین رکورد را در زمستان ۱۴۰۰ داشته است.

در همین رابطه طبق داده های مرکز آمار تورم استان تهران در اجاره برابر با ۲۹٫۲ درصد بوده که بالاتر از تورم میانگین کشور و در جایگاه هفدهم در میان استان ها قرار گرفته است.

در مقابل سیستان و بلوچستان با تورم ۱۱٫۸ درصدی اجاره آخرین میزان رشد قیمت را در این بازه زمانی داشته است.

مسکن

 

منبع : اکو ایران