قربانی تاکید کرد: مسکن با سهل‌‌‌ترین، دقیق‌‌‌ترین روش و با کمترین هزینه باید احداث شود و چه دلیلی دارد مسائل مربوط به آن چند ماه در دستگاه‌‌‌ها معطل بماند.

وی با تاکید براینکه آینده نظام جمهوری اسلامی منوط به اجرای توقعاتی است که به مردم داده می‌شود، بیان کرد: اگر تعهدی می‌‌‌دهیم باید آن‌را به انجام برسانیم.

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با بیان اینکه تجربه نامبارک برخی از سایت‌‌‌های مسکن را در جهش تولید مسکن تکرار نکنیم افزود: از این رو تکمیل زیرساخت مسکن باید توسط دستگاه‌‌‌های خدمات‌رسان و زیرساختی انجام و حداقل خدمات شهری در این سایت‌‌‌ها مهیا باشد و شهرداری‌‌‌ها نیز در خدمات روبنایی همکاری لازم را داشته باشند.