گفته می شود روز یکشنبه لایحه شهرداری تهران در خصوص ساخت و ساز در باغات تهران به صحن شورای شهر تهران می آید. هرچند که هنوز دستورجلسه صحن علنی شورای شهر تهران مشخص نیست اما مهدی چمران روز سه شنبه هفته گذشته به خبرنگاران اعلام کرد که لایحه درخصوص باغات تهران به شورای شهر آمده که هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد .

پیروزحناچی شهردار سابق تهران درخصوص این لایحه که قرار است جایگزین مصوبه خانه باغ شود در صفحه شخصی اش در توییتر نوشته است :  تعداد پلاک های باغ در تهران حدود ۴ تا ۵ هزار قطعه از یک میلیون قطعه است که ۵هزارم تعداد قطعات شهر است. تهران به جهت فضای سبزشدیدا در تنگناست. در دوره قبل از محل جریمه قطع درخت بیش از ۲۲ باغ تملک وبه حوزه قلمرو عمومی اختصاص یافت. در این خصوص به چند نکته باید اشاره شود.

حفظ باغ به عنوان ارزش زیست محیطی و اهمیتی که فضای سبز برای سلامت شهروندان داردضروری است. منفعت صاحبان باغ ارجح است یا منفعت شهر و شهروندان و آینده؟ حداکثرتراکم ساختمانی به عنوان حق صاحبان املاک نیست. شهرداری حتما باید از باغ ها و باغداران حمایت کند.

شورا در معرض یک امتحان قرار گرفته که آیا منفعت مردم و آینده شهر را به منفعت مالکان باغ ها ترجیح میدهد؟» «امیدوارم اعضای شورای شهر مصلحت مردم و آینده تهران را به مصلحت صاحبان املاک ترجیح دهند و راه دیگری برای رضایت صاحبان باغ ها پیدا کنند»

امیدوارم شورای ششم باقیمانده باغهای تهران را به بهانه اخذ تراکم بیشتر مجددا اجازه تخریب ندهد. روز یکشنبه لایحه شهرداری تهران در خصوص باغات درصحن علنی شورا مطرح می‌شود.

در طول ده سالی که ضوابط برج باغ جاری بود ، ۵۰۰ پروانه صادر شدو حدود ۱۵۰ ملک هم اقدام به ساخت کرده بودند و ۶۲ پرونده نیز عوارض کامل داده بودند ولی پروانه نداشتند.ما پروانه ندادیم و حضرات بی سروصدا به آنها هم پروانه دادند و هیچ نهاد نظارتی هم پیگیری نکرد!

اجرای این سیاست از حدود وظایف قانونی شورای شهر خارج است وشورایعالی شهرسازی ومعماری وکمیسیون ماده ۵ شهر تهران دراین زمینه(جلوگیری از تخریب باغات) مصوبه دارد .

photo_2023-06-10_02-07-51