این در حالی است که همیشه بخش زیادی از عرضه مسکن قیمت مناسب با متراژ متوسط، کوچک و ریز در این منطقه صورت می‌‌‌گرفت. هم‌‌‌اکنون اما آیتم‌‌‌های قابل جست و جو برای اجاره مسکن در همه انواع واحدهای مسکونی در این دو منطقه محدود شده است. علاوه بر نیمه تعطیل بودن بازار فروردین ماه مسکن یک علت دیگر این موضوع می‌تواند به انتظار موجرها برای مشخص شدن نرخ‌های جدید اجاره‌‌‌بها در سال جدید مربوط باشد. بازار اجاره مسکن با نرخ‌های جدید هر سال معمولا از نیمه دوم اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در جدول زیر تازه‌‌‌ترین فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار اجاره مسکن شهر تهران عرضه شد، آمده است.

Untitled-1 copy

منبع : دنیای اقتصاد