اراضی نهضت ملی مسکن تا ۲ ماه آینده تعیین می‌شود
وزیر راه و شهرسازی؛

اراضی نهضت ملی مسکن تا ۲ ماه آینده تعیین می‌شود

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اراضی ۴میلیون واحد مسکونی ملی تا دو ماه آینده شناسایی و تعیین‌ می‌شود، گفت: ایجاد چندین شهر جدید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که برای سرریز جمعیت برخی از کلانشهرها و شهرها، ایجاد این شهرها به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

واکنش سعید محمد به وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن
فارس/ سعید محمد با بیان اینکه گفته می شود 5 و نیم میلیون واحد کسری مسکن داریم، چرا که سالهاست مسکن تولید نشده لذا قیمت بالا رفته است که بخشی از آنرا می توان با خانه های خالی موجود حل کرد، گفت: برمبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر 100 میلیون متر مربع در نظر بگیریم برای ساخت آن به حداقل 500 هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است، تزریق چنین عددی تورم وحشتناک 30 تا 40 درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد، بعلاوه چنین پولی اصلا در دسترس نیست.